ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეგობართა საზოგადოება

Author: The Friends of National Centre of Manuscripts /


ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეგობართა საზოგადოება 2010 წლის 28 ოქტომბერს დაარსდა. როგორც დამოუკიდებელი, არაკომერციული გაერთიანება, თავის რიგებში აერთიანებს საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლებს: მეცნიერებს, ბიზნესმენებს, პოლიტიკოსებს, კულტურისა და ხელოვნების თვალსაჩინო მოღვაწეებს, უბრალო მოქალაქეებსა და სტუდენტებს. მეგობართა საზოგადოება მხარს უჭერს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს და ფინანსურ, ტექნიკურ თუ საორგანიზაციო სახის დახმარებას უწევს მას მიმდინარე პროექტების, პროგრამებისა და ღონისძიებების ჩატარება-განხორციელებაში.
უნივერსიტეტების, ინსტიტუტებისა და მუზეუმების მეგობართა საზოგადოებებისა და კავშირების ტიპის ორგანიზაციები და მათთან თანამშრომლობის პრაქტიკა ფართოდაა გავრცელებული და დანერგილი თანამედროვე მსოფლიოში. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეგობართა საზოგადოება კი საქართველოში დაფუძნებული და მოქმედი მსგავსი ხასიათის პირველი გაერთიანებაა.
ჩვენ მჭიდრო კავშირი გვაქვს და აქტიურად ვთანამშრომლობთ საქართველოსა და მის საზღვრებს გარეთ არსებულ სხვადასხვა საქველმოქმედო ფონდებთან, მუზეუმებთან, სასწავლებლებთან, სახელმწიფო და კერძო დაწესებულებებთან, თბილისისა და ბათუმის მერიებთან და მთელ რიგ სხვ. ორგანიზაციებთან. 

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.